Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
secondhand bookshop antikvariát
secondhand goods store bazar
seconding podporování
secondly za druhé
secondment převelení
seconds sekundy
secrecy tajnost
secrecy tajemství
secrecy utajení
secrecy tajnůstkářství
secret tajemný
secret tajný
secret tajemství
secret utajovaný
secret utajený
secret tajnost
secret záhada
secret agent tajný agent
secret police tajná policie
secretaire sekretář
secretarial kancelářský
secretarial sekretářský
secretariat sekretariát
secretariat sekretariál
secretariate ministerstvo
secretariate sekretariát
secretaries sekretářky
secretary sekretář
secretary sekretářka
Secretary ministr
secretary tajemnice
secretary tajemník
secretaryship funkce ministra
secretaryship ministrování
secretaryship sekretářství
secrete skrýt
secrete vylučovat
secretion vylučování
secretive rezervovaný
secretive uzavřený
secretively tajnůstkářsky
secretiveness tajnůstkářství
secretiveness uzavřenost
secretly potají
secretly tajně
secretory sekreční
secretory vyměšovací
secrets tajemství
sect sekta
sectarian sektářský
sectarian asistent
sectarianism sektářství
section oddělení
section oddíl
section skupina
section rozdělit
section segment
section segmentovat
section sekce
section úsek
section paragraf
sectional sektorový
sectioning segmentování
sections sekce
sector sektor
sector výseč
sector sektor
sectoral sektorový
sectors sektory
sects sekty
secular světský
secular trend dlouhodobý trend
secular trend dlouhodobý vývoj
secularisation sekularizace
secularisation zesvětštění

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy