Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
secularism sekularismus
secularist sekularista
secularization sekularizace
secularization zesvětštění
secularize odsvětit
secularize sekularizovat
secundary industry druhotný (sekundární) průmysl
secure bezpečný
secure zajistit
secure zabezpečit
secure zajištěný
secure jistý
secure spolehlivý
secure zabezpečený
secure jistit
secure obstarat
secure upevnit
secure investment bezpečná investice
secure loan bezpečná půjčka
secured zabezpečený
secured loan zaručený úvěr
secured loan jištěný úvěr
securely bezpečně
securely jistě
securely spolehlivě
securest nejbezpečnější
securing obstarání
securing zabezpečení
securing zajištění
securities obligace
securities cenné papíry
security bezpečí
security ochranka
security bezpečnost
security bezpečnostní
security ochrana
security zajištění
security jistota
security cenný papír
security záruka
security bezstarostnost
security zástava
security deposit záruční vklad
sedan limuzína
sedan sedan
sedate klidný
sedated uklidněný
sedately klidně
sedately rozvážně
sedately vyrovnaně
sedateness klidnost
sedateness vyrovnanost
sedation podávání sedativ
sedation sedativum
sedation uklidnění
sedative sedativum
sedative utišující
sedentary sedavý
sedentary sedící
sedentary usedlý
Seder Seder
SEDFB Surface-Emitting Distributed Feedback
sedge rákos
sedge ostřice
Sedgwick Sedgwick
sedgy zarostlý ostřicí
sediment nános
sediment kal
sediment sediment
sediment sedlina
sediment sraženina
sediment usazenina
sedimentary nánosový
sedimentary sedimentární
sedimentary usazeninový

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy