Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sedimentation sedimentace
sedimentation reservoir sedimentační jímka
sedimentation reservoir usazovací jímka
sedimentation strip sedimentační pás
sediments náplavy
sediments sedimenty
sediments usazeniny
sedition podněcování
seditious pobuřující
seditious rozvratný
seditious štvavý
seduce svádět
seduce svést
seduce oklamat
seduced svedl
seducement svod
seducer svůdník
seducing svádějící
seduction svádění
seduction svedení
seduction svod
seductive svůdný
seductive lákavý
seductively svůdně
seductiveness lákavost
seductiveness svůdnost
seductiveness vábnost
seductress svůdkyně
sedulity horlivost
sedulity pracovitost
sedulous horlivý
sedulous pilný
sedulous přičinlivý
sedulously vytrvale
sedum rozchodník
see vídat
see sídlo
see stolec
see uvidět
see vidět
see viz
see pozorovat
see zahlédnout
see see/saw/seen
see postarat se
see podívat se
see hledět
see chápat
see nahlížet
see rozumět
see spatřit
see zhlédnout
see navštívit
see about postarat se o
see about vzít si na starost
see double vidět dvojitě
see off vyprovodit
see red vztekem bez sebe
see the light spatřit světlo světa
see through pochopit
see through prohlédnout
see through prokouknout
see to zařídit
see to zařizovat
see you ahoj
see you later nashledanou
see you soon brzy se uvidíme
see! viz
see! vizte
see-saw kolísavý
see-through průhledný
SEEA systém environmentálně přizpůsobených ekonomickýh účtů
seed sémě
seed semeno
seed jádro

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy