Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
seed semínko
seed vessel perikarp
seedbed záhon
seeded naočkovaný
seeder odpeckovač
seeder rozsévač
seedier zchátralejší
seediest nejošuntilejší
seediness zpustlost
seedless bez semen
seedless bezsemenný
seedling semenáč
seedlings lesnická školka
seedman semenář
seeds semena
seedsman rozsévač
seedtime čas setí
seedy plný semen
seedy zchátralý
seeing vidící
seeing eye dog slepecký pes
seek hledat
seek žádat
seek hledání
seek seek/sought/sought
seek požadovat
seek usilovat
seek prohledat
seek pátrat
seek out vyhledat
seek out vyhledávat
seeker hledač
seekers hledači
seeking hledající
seeks hledá
Seeley Seeley
seem připadat
seem vypadat
seem zdál se
seem zdá se
seem zdát se
seem mám pocit
seemed zdálo se
seemed vypadalo
seeming domnělý
seeming zdánlivý
seemingly domněle
seemingly zdánlivě
seemlier korektnější
seemliness slušnost
seemly přiměřený
seemly slušný
seemly korektní
seems zdá se
seen viděn
seen see/saw/seen
seep prosakovat
seepage průsak
seepage vsak
seepage vyvěrání
seepage through reservoir bottom průsak dnem nádrže
seeping prosakování
seer prorok
seer věštec
sees vidí
seesaw houpačka
seesaw kolísavý
seethe kypět
seethe překypovat
seethed kypěl
seething horoucí
seething vařící
SEG S--- Eating Grin
segment segment
segment úsečka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy