Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
select lahůdkový
select vybírat
select vybrat
select výlučný
select vybrat si
select zvolit si
select zvolit
selectable volitelný
selected vybraný
selecting vybírající
selecting vybírání
selecting vyhledávající
selection výběr
selection selekce
selection vybírání
selections výběry
selective selektivní
selective herbicide selektivní herbicid
selective species selektivní druh
selectively selektivně
selectively výběrově
selectivity volitelnost
selectness výběrovost
selector přepínač
selector volič
selectors voliči
selects vybírá
Selena ženské křestní jméno
selenium selen
selenology selénologie
self
self osobnost
self ego
self regulating process samovolně ustalující procesy
self-abasement sebeponížení
self-absorption soustředění na sebe
self-abuse masturbace
self-acting samočinný
self-acting automatický
self-adhesive samolepicí
self-analysis sebeanalýza
self-appointed samozvaný
self-approval sebeocenění
self-assembly smontuje si zákazník
self-assertion prosazování se
self-assertive sebevnucující
self-assurance sebejistota
self-assured sebejistý
self-aware vědomý si sebe sama
self-awareness vědomí sama sebe
self-censorship autocenzura
self-centered sobecký
self-centred egocentrický
self-centred sobecký
self-centredness zaměřenost na sebe
self-cleaning samočisticí
self-closing samozavírací
self-command sebeovládání
self-conceit domýšlivost
self-conceit ješitnost
self-conceit samolibost
self-confessed přiznaný
self-confidence sebedůvěra
self-confident sebevědomý
self-confidently sebevědomě
self-congratulation samochvála
self-congratulatory sebeuspokojivý
self-conscious uvědomující si sebe
self-consciously rozpačitě
self-consciousness plachost
self-consciousness rozpačitost
self-consistency celistvost
self-consistent celistvý
self-consumption vlastní spotřeba
self-contained soběstačný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy