Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
self-contradiction vnitřní rozpor
self-contradictory rozporný
self-control sebekontrola
self-control sebeovládání
self-correcting samoopravný
self-correcting mechanism seberegulační mechanismus
self-critical sebekritický
self-criticism sebekritika
self-deceit sebeklam
self-deception oklamání sebe sama
self-declared environmental claim vlastní environmentální tvrzení
self-defeating mařící své vlastní záměry
self-defence sebeobrana
self-defense sebeobrana
self-delusion sebeklam
self-denial sebezapření
self-destroying catch band lapací autocidní pás
self-destruct sebepoškodit
self-destruct autodestrukce
self-destruction samozničení
self-destruction sebevražda
self-destructive sebezničující
self-determination sebeurčení
self-discipline sebe-disciplina
self-doubt nedůvěra v sebe
self-educated sebevzdělaný
self-education sebevzdělávání
self-employed soukromý podnikatel
self-employment samostatné podnikání
self-esteem sebevědomí
self-evidence stav samozřejmosti
self-evident samozřejmý
self-evidently samozřejmě
self-examination sebezpytování
self-explanatory evidentní
self-explanatory samozřejmý
self-expression sebereprezentace
self-feeding samočinné podávání
self-fertilization samooplození
self-financing samofinancování
self-fulfillment sebenaplnění
self-fulfilment sebenaplnění
self-glorification pocit vlastní nadřazenosti
self-governing autonomní
self-governing samosprávný
self-government autonomie
self-government samospráva
self-hate sebenenávist
self-help svépomoc
self-image sebehodnocení
self-immolation sebezničení
self-importance namyšlenost
self-important domýšlivý
self-important nadutý
self-imposed dobrovolný
self-improvement sebevzdělání
self-incrimination sebeobvinění
self-induced způsobené sebou
self-induction samoindukce
self-induction coil tlumivka
self-indulgence nestřídmost
self-indulgent nestřídmý
self-indulgent požitkářský
self-insurance samopojištění
self-interest soukromý zájem
self-justification ospravedlnění
self-knowledge sebeznalost
self-liquidating samolikvidní
self-loading samonabíjecí
self-locking samozajišťovací
self-love ješitnost
self-made vlastnoruční
self-negating sebe-negující
self-negating sebe-popírající
self-organization samoorganizace

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy