Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
self-parody parodování sebe sama
self-pity sebelítost
self-pollination samoopylení
self-portrait autoportrét
self-possessed klidný
self-possessed rozvážný
self-possessed vyrovnaný
self-possession sebeovládání
self-preservation pud sebezáchovy
self-preservation sebezáchova
self-propelled samohybný
self-protection sebeobrana
self-purification capacity samočistící kapacita (vodního útvaru)
self-referentiality sebevztažnost
self-regulation samoregulace
self-regulatory samoregulační
self-release samospoušť
self-reliance samostatnost
self-reliance soběstačnost
self-reliant samostatný
self-reliant soběstačný
self-respect sebeúcta
self-respectful mající sebeúctu
self-restraint sebeovládání
self-revelation odhalování sama sebe
self-righteously pokrytecky
self-righteousness upjatost
self-sacrifice sebeobětování
self-satisfaction sebeuspokojení
self-satisfied samolibý
self-sealing samotěsnicí
self-seeker sobec
self-serve samoobsluha
self-service samoobsluha
self-service store samoobsluha
self-serving sloužící svým vlastním zájmům
self-starting samočinné spouštění
self-styled samozvaný
self-sufficiency soběstačnost
self-sufficient soběstačný
self-support soběstačnost
self-surrender vzdání se sama sebe
self-sustaining soběstačný
self-taught autodidaktický
self-test samotestování
self-timer samospoušť
self-will umíněnost
self-willed tvrdohlavý
selfhood egoismus
selfhood individuálnost
selfhood osobitost
selfhood sobectví
selfish sobecký
selfish egoistický
selfishly egoisticky
selfishly sobecky
selfishness sobectví
selfless nesobecký
selfless obětavý
selflessly nesobecky
selflessly obětavě
selflessness nesobeckost
selflessness obětavost
selfmurderer sebevrah
Selfridge Selfridge
selfsame přesně takový
selfsame tentýž
selfsame týž
selfsame stejný
selfsufficient soběstačný
Selkirk Selkirk
sell prodat
sell prodávat
sell sell/sold/sold
sell obchodovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy