Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sell prodej
sell prodávání
sell zaprodat
sell off odprodat
sell off rozprodat
sell off rozprodávat
sell off vyprodat
sell out vyprodat
sell out rozprodat
sell out zaprodat se
sell up rozprodat
sell up vyprodat
sell-off odprodej
sell-out vyprodané přestavení
sell-out vyprodání zásob
sell-out zrada
seller prodavačka
seller prodavač
seller prodejce
seller prodávající
seller s market trh prodávajícího
sellers prodejci
selling prodávající
selling price prodejní cena
selloff odprodej
sellotape izolepa
sellout vyprodáno
sellout výprodej
sellout vyprodané přestavení
sellout vyprodání zásob
sellout zrada
sells prodává
Selma Selma
seltzer minerálka
seltzer sodovka
seltzer water minerálka
selvage lem
selvage obruba
selves vlastní osoby
selves ega
selves samy
semantic sémantický
semantic významový
semantical sémantický
semantically sémanticky
semantics sémantika
semaphore semafor
semaphore signalizace
Semarang město - Indonésie
semblance zdání
semeiology sémiologie
semen sperma
semen) JITMT U.S.-Japan Industry and Technology Management Training
semester semestr
semester pololetí
semestral semestrální
semi tahač s návěsem
semi polo
semi semifinále
semi- polo-
semi- skoro
semi- téměř
semi-annual pololetní
semi-automatic poloautomatický
semi-bright polojasno
semi-colon středník
semi-conductor polovodič
semi-conscious napůl v bezvědomí
semi-detached house dvojdomek
semi-drunk středně opilý
semi-final semifinále
semi-finalist semifinalista
semi-finished rozpracovaný
semi-finished product polotovar
semi-independent částečně nezávislý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy