Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
semi-infinite nekonečný jedním směrem
semi-lies polopravdy
semi-literate pologramotný
semi-monthly půlměsíční
semi-official polooficiální
semi-official poloúřední
semi-permanent polotrvalý
semi-permanently polotrvale
semi-product polotovar
semi-rigid polotuhý
semi-trailer návěs
semi-weekly polotýdenní
semiannual pololetní
semiarid polovyprahlý
semiautomatic poloautomatický
semibreve celá nota
semicircle půlkruh
semicircular polokruhový
semicolon středník
semicolons středníky
semiconducting polovodivý
semiconductive polovodivý
semiconductor polovodič
semiconscious napůl v bezvědomí
semidetached polooddělený
semifinal semifinále
semifinalist semifinalista
semifinished rozpracovaný
semilunar poloměsíčitý
semilunar semilunární
semimonthly čtrnáctideník
seminal mající semena
seminal klíčový
seminar seminář
seminars semináře
seminary seminární
seminary seminář
Seminole Seminole
semiofficial polooficiální
semiofficial poloúřední
semiological sémiologický
semiology symptomatologie
semiotic semiotický
semiotics sémiotika
semipermanent semipermanentní
semipermanent polotrvalý
semipermanently polotrvale
semipermeable polopropustný
semipermeable semipermeabilní
semiproduced material polotovar
semiprofessional poloprofesionální
semirigid polotuhý
semiring polookruh
Semisid druh antikoncepce
Semite semitský
Semite semita
semitic semitský
semitone půltón
semitrailer návěs
semitransparent poloprůhledný
semivowel polosamohláska
semiyearly půlročně
semolina krupice
sempiternal věčný
sempiternal nekončící
sempstress švadlena
Semtex semtex
senate senát
senator senátor
senatorial senátorský
senators senátoři
senatorship senátorství
send přelézt
send posílat
send poslat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy