Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
send zasílat
send zaslat
send send/sent/sent
send pošli
send vyslat
send odeslat
send a message poslat vzkaz
send away odbýt
send away odehnat
send away propustit
send back poslat zpátky
send cash on delivery poslat na dobírku
send down vyloučit
send for poslat pro
send for povolat
send in zaslat
send off odeslat
send out vysílat
send out vyslat
send over posílat
send over vysílat
send round rozesílat
send word vzkázat
send-off přijít se rozloučit
send-up parodie
send-up satira
Sendai město - Japonsko
sender odesilatel
senders odesílatelé
sending posílání
sending odeslání
sending odesílání
sending posílající
sending vysílající
sending zasílající
sending zasílání
sends posílá
sendup parodie
sendup satira
Seneca Seneca
Senegal Senegal
Senegal Senegal
Senegalese obyvatel Senegalu
senescence stáří
senescence stárnutí
senescent stárnoucí
senescent stařecký
seneschal majordom
senile senilní
senility senilita
senior nadřízený
senior nadřazený
senior senior
senior starší
senior vyšší
senior citizen starší občan
senior editor hlavní redaktor
senior lecturer docent
senior officer vyšší důstojník
seniority služební pořadí
seniority služební věk
seniors senioři
senna druh léčivé rostliny
sensation senzace
sensation rozruch
sensational senzační
sensationalism senzacechtivost
sensationalist sezacechtivý
sensationalistic senzacechtivý
sensationally překvapivě
sensationally senzačně
sensations senzace
sense smysl
sense rozum
sense tušit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy