Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sense vytušit
sense význam
sense vnímat
sense cit
sense vycítit
sense důležitost
sense of humor smysl pro humor
sense of smell čich
sense organ smyslový orgán
sense organ čidlo
sensed vnímaný
senseless nesmyslný
senseless omráčený
senselessly nesmyslně
senselessness bezvědomí
senselessness nesmyslnost
senselessness zbytečnost
senses cítí
senses smysly
senses vnímá
sensibilities citlivosti
sensibility citlivost
sensibility cit
sensible citlivý
sensible vnímatelný
sensible citelný
sensible praktický
sensibleness rozumnost
sensibleness soudnost
sensibly rozumně
sensing snímání
sensing tušící
sensing cítící
sensing device snímač
sensing element snímač
sensing unit snímač
sensitible citlivý
sensitisation zcitlivění
sensitive dráždivý
sensitive citlivý
sensitive smyslový
sensitive citový
sensitive senzitivní
sensitive element snímač
sensitively citlivě
sensitiveness citlivost
sensitivities citlivosti
sensitivity choulostivost
sensitivity citlivost
sensitivity přecitlivělost
sensitivity senzitivita
sensitivity analysis analýza citlivosti
sensitivity check kontrola citlivosti
sensitization senzibilizace
sensitize učinit citlivým
sensitizer senzibilizátor
sensitometer senzitometr
sensor čidlo
sensor senzor
sensor snímač
sensorial senzorický
sensors senzory
sensory smyslový
sensory senzorický
senstation vzrušení
sensual smyslný
sensual smyslový
sensual senzuální
sensualist smyslný člověk
sensualist senzualista (ten kdo uznává smyslové vjemy za jediný zdroj poznání)
sensuality smyslnost
sensualize učinit smyslným
sensually smyslně
sensuous smyslný
sensuous smyslový

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy