Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sensuous živočišný
sensuously smyslově
sensuousness senzuálnost
sensuousness smyslnost
sent poslal
sent send/sent/sent
sentence věta
sentence rčení
sentence ortel
sentence odsoudit
sentence vynést rozsudek
sentence rozsudek
sentence výrok
sentence větný
sentence rozsudek o trestu
sentence uložit trest
sentence rozsoudit
sentence trest
sentenced odsouzený
sentenced odsouzen
sentences rozsudky
sentences věty
sentencing odsuzování
sentencing trestání
sentential rozsudkový
sentential větný
sententious aforistický
sententious bombastický
sententiously jadrně
sententiously výstižně
sentience cítění
sentience vnímání
sentient vnímající
sentiment cítění
sentiment cit
sentimental citový
sentimental sentimentální
sentimentalism přecitlivělost
sentimentalism sentimentalita
sentimentalist sentimentální člověk
sentimentality sentimentalita
sentimentally sentimentálně
sentiments nálady
sentiments pocity
sentinel stráž
sentinel indikátor
sentinel ochránce
sentinel hlídka
sentries hlídky
sentries stráže
sentry stráž
sentry hlídka
sentry box strážní budka
Seoul hl.m. - Jižní Korea
SEP Somebody Else s Problem
sepal kališní lístek
separability oddělitelnost
separable oddělitelný
separable odlučitelný
separate oddělit
separate rozdělit
separate rozdělit se
separate rozdělovat
separate rozejít se
separate rozcházet se
separate oddělený
separate rozlišovat
separate rozloučit
separate aerobic sludge stabilisation oddělená aerobní stabilizace kalu
separate off oddělit
separate out oddělit
separate out vyloučit
separate out vyseparovat
separate the wheat from the chaff oddělit zrno od plev
separated oddělený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy