Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
separated oddělil se
separated oddělen
separated odloučený
separately zvlášť
separately odděleně
separately samostatně
separateness oddělenost
separateness samostatnost
separates rozděluje
separating oddělování
separating rozdělování
separation rozlišování
separation oddělení
separation izolování
separation odluka
separation rozchod
separation rozdělení
separation rozloučení
separation rozluka
separation separace
separation allowance odlučné
separationist separatistický
separatism separatismus
separatist separatista
separatist separatistický
separative separační
separator oddělovač
separator odlučovač
separator separátor
separators oddělovače
sepia sépie
sepia sépiově hnědý
sepoy voják v indii
seppuku harakiri
sepsis otrava
sepsis sepse
sept část klanu
septa septa
septate přepažený
September září
September ženské křestní jméno
septet septeto
septet seskupení sedmi
septet septet
septette septet
septic hnisající
septic septický
septic tank usazovací jímka
septic tank septik
septicaemia otrava krve
septicaemia septikémie
septicemia infekce krve
septicemia septikemie
septuagenarian sedmdesátiletý
septuagenarian sedmdesátník
septum přepážka
septum septum
septuple sedminásobný
sepulcher pohřebiště
sepulcher hrobka
sepulchral pohřební
sepulchre hrobka
sepulture pohřbít
sepulture pohřbení
sequel důsledek
sequel následek
sequel pokračování
sequela následek
sequels pokračování
sequels důsledky
sequence posloupnost
sequence souslednost
sequence sekvenční
sequence sekvence
sequence následek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy