Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
serves slouží
service obsluha
service služba
service oprava
service doručení
service služební
service opravna
service servis
service sloužit
service udržovat
service údržba
service úřední předání
service (tertiary) industry odvětví služeb (terciární)
service area oblast příjmu
service area prostory údržby
service area zájmová oblast
service charge poplatky za službu
service charge manipulační poplatek
service charge poplatek (přirážka) za službu
service fee poplatek za služby
service garage opravna
service industry odvětví služeb
service industry služby veřejnosti
service industry průmysl služeb
service life životnost
service man opravář
service station autoservis
serviceability praktičnost
serviceable opravitelný
serviceable použitelný
serviceable prospěšný
serviceable provozuschopný
serviceable upotřebitelný
serviceable užitečný
serviced opravovaný
serviceman opravář
servicemen opraváři
services služby
servicing opravující
serviette ubrousek
servile otrocký
servile podlézavý
servile servilní
servilely podlézavě
servilely servilně
servility podlézavost
servility servilita
serving konající
serving servírovací
serving obsluha
serving obsluhující
serving porce
serving sloužící
serving podávací
servitor sluha
servitude služebnost
servo servomechanismus
servo posilovač
servo servomechanizmus
servo servomotor
servomechanism servomechanismus
servomotor posilovač
servomotor servomotor
servosystem servosystém
sesame sezam
sessile přirostlý
sessile sesilní
session sezení
session zasedání
session schůze
session konference
session porada
sessions zasedání
sestet sextet
seston seston

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy