Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
set off zvýraznit
set off odpálit např. nálož
set off přivést k výbuchu např. nálož
set off roznítit např. nálož
set off spustit např. nálož
set off spustit např. zbraň
set off vybuchnout např. nálož
set off zapálit např. nálož
set on napadnout
set on zaútočit
set on fire zapálit
set out vydat se
set out rozložit
set out rozmístit
set out vyjasnit
set out hodlat
set out prohlásit
set piece volné kopy
set point žádaná hodnota
set sail odplout
set texts povinná četba
set the price stanovit cenu
set the table prostřít
set the table prostřít stůl
set up zavést
set up nastavení
set up příprava
set up nalíčit
set up nastavit
set up sestavit
set up ustavit
set up vytvořit
set up založit
set up zařídit
set up zřídit
set up shop otevřít obchod
set up shop začít podnikat
set upon napadnout
set-aside vyhrazení
set-back překážka
set-to hádka
set-to potyčka
set-to rozepře
set-up podvod
set-up sestava
setback překážka
Seth Seth
Seton Seton
sets nastavuje
sets sady
sets soupravy
setscrew stavěcí šroub
sett doupě
sett dlažební kostka
settable schopný dláždění
settee gauč
setter montér
setter sazeč
setting výprava (divadelní)
setting nasazování
setting nastavení
setting stanovení
setting umístění
setting nasazení
Settings Nastavení
settle usadit
settle dohodnout
settle kolonizovat
settle dojednat
settle domluvit
settle osídlit
settle urovnat
settle vypořádat
settle vyřešit
settle down usadit se

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy