Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
settle down usídlit se
settle down ustálit se
settle down uklidnit se
settle in zařídit se
settle in zařizovat se
settle on dohodnout se
settle on ustálit se na
settle up vyřídit
settled dohodnutý
settled obydlený
settled uhrazený
settled urovnán
settled urovnaný
settled usazený
settled usedlý
settled ustálený
settled vyřízen
settled zaplacený
settled zastavěný
settled pevný
settled stálý
settlement dohoda
settlement osada
settlement vyrovnání
settlement úhrada
settlement vyrovnání (účtu)
settlement finanční vypořádání
settlement likvidace
settlement osídlení
settlement osídlování
settlement sedání
settlement usazení
settlement usazování
settlement usmíření
settlements vypořádání
settlements dohody
settlements osady
settlements úhrady
settler osadník
settler usedlík
settlers osadníci
settles urovnává
settles vyřizuje
settling sedlina
settling usazování
settling zúčtování
settling strip sedimentační pás
settlings kal
settlings usazenina
setup léčka
setup nastavení
setup nastavit
setup organizace
setup rozvržení
setup seřízení
setup sestava
setup situace
setup struktura
setup systém
setup uspořádání
setup podvod
setup setup
setup složení
seven sedm
seven sedmička
seven hundred sedm set
seven hundredth sedmistý
seven pairs of sedmery
seven sets of sedmery
sevenfold sedminásobně
sevenfold sedmidílný
sevenfold sedminásobný
sevens sedmičky
seventeen sedmnáct
seventeenth sedmnáctý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy