Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
batter týrat
batter tlouci
batter pálkař
batter down rozbít
battered zbitý
battered otlučený
battered dobitý
batteries baterie
battering palba
battering ostřelování
battering bombardování
battering bití
battering týrání
battering ram beranidlo
battery autobaterie
battery akumulátor
battery bateriový
battery vojenská baterie
battery baterie
battery torch baterka
battery-powered napájený z baterie
battery-powered na baterie
batting odpalování
battle bitevní
battle bojovat
battle konflikt
battle bojový
battle střet
battle zápasit
battle zápolit
battle bitva
battle cruiser bitevní křižník
battle cry válečný pokřik
battle-ax válečná sekera
battle-axe semetrika
battle-cry válečný pokřik
battleaxe válečná sekera
battledore plácačka
battledress polní uniforma
battlefield bojiště
battlefront přední linie
battleground bojiště
battlement cimbuří
battlemented opatřený cimbuřím
battler bojovník
battles bitvy
battleship bitevní loď
battleship válečná loď
battling bojování
battue štvanice
battue naháňka
batty praštěný
batty zadek
BaU obvyklý podnik
bauble cetka
baubles cetky
baud baud
Baudelot cooler sprchový chladič kapaliny
Bauer Bauer
baulk zábrana
baulk překážka
baulk odmítnout
Bausch Bausch
bauxite bauxit
Bavaria Bavorsko
Bavarian Bavorák
Bavarian bavorský
Bavarian Bavor
bawbee půlpence
bawd kuplíř
bawdier sprostější
bawdier oplzlejší
bawdiness oplzlost
bawdiness obscénnost
bawdy sprostý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy