Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
seventh sedmý
seventies sedmdesátá léta
seventieth sedmdesátý
seventy sedmdesát
seventy-five sedmdesát pět
seventy-four sedmdesát čtyři
seventy-nine sedmdesát devět
seventy-six sedmdesát šest
seventy-three sedmdesát tři
seventy-two sedmdesát dva
sever oddělit
sever přetrhnout
sever odloučit
sever odseknout
sever odštěpit
severable oddělený
severable dělitelný
severable oddělitelný
severable rozdělitelný
severable rozpojitelný
several několik
several pár
several times několikrát
several times víckrát
severalfold několikanásobně
severally každý zvlášť
severally jednotlivě
severally odděleně
severally separátně
severalty individuální držba
severalty výlučné vlastnictví
severance rozdělení
severance pay odchodné
severance pay odstupné
severe přísný
severe silný
severe zlý
severe náročný
severe krušný
severe kritický
severe bolestivý
severe hrozný
severe drsný
severe krutý
severe závažný
severe těžký
severed oddělený
severed useknutý
severely hrozně
severely těžce
severely vážně
severer přísnější
severer vážnější
severest nejdrsnější
severest nejpřísnější
severest nejtvrdší
severity přísnost
severity závažnost
severity náročnost
Severn Severn
Severn Severn
Seville Seville
sew šít
sew ušít
sew sew/sewed/sewed
sew sew/sewed/sewn
sew sešít
sew brožovat
sew together sešít
sew up zašít
sewage splašky
sewage odpadní vody
sewage kejda
sewage broad irrigation závlaha odpadními vodami
sewage disposal plant čistírna odpadní vody

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy