Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sewage irrigation závlaha odpadními vodami
sewage plant čistička
sewage pond biologický rybník
Seward Seward
sewed sew/sewed/sewed
sewed sew/sewed/sewn
sewer kanál
sewer kanalizace
sewer kanalizační
sewer kanalizovat
sewer odpad
sewer odtok
sewer stoka
sewer stoky
sewerage kanalizace
sewerage gas kalový plyn
sewerage purification plant kanalizační čistírna (vody)
sewers kanalizace
sewers kanály
sewing šití
sewing machine šicí stroj
sewing-machine šicí stroj
sewn sew/sewed/sewn
sewn přišitý
sewn sešitý
sewn ušit
sewn ušitý
sewn všitý
sews šije
sex pohlaví
sex coitus
sex koitus
sex pohlavní styk
sex pohlavní život
sex erotika
sex rod
sex sex
sex sexualita
sex sexuální
sex appeal přitažlivost
sex education sexuální výchova
sex organ přirození
sex-linked pohlavně vázaný
sex-starved nadržený
sexagenarian šedesátník
sexagesimal šedesátkový
sexagesimal šedesátinný
sexennial šesté výročí
sexes pohlaví
sexier svůdnější
sexiest nejsmyslnější
sexiest nejsvůdnější
sexily sexy
sexiness erotičnost
sexiness smyslnost
sexiness svůdnost
sexing up zvýšení přitažlivosti
sexism sexismus
sexist opovržlivý k druhému pohlaví
sexist sexista
sexist šovinista
sexists sexisté
sexless frigidní
sexless impotentní
sexlessness bezpohlavnost
sexlessness impotentnost
sexologist sexuolog
sexology sexuologie
sexpot holka
sextant sextant
sextet sextet
sextet sexteto
sextette sextet
sexton kostelník
sextuple šestinásobný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy