Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
shag kormorán
shag souložit
shagged utahaný
shagginess chlupatost
shaggy chlupatý
shagreen šagrén
shagreen žraločí kůže
shah šach
shah šáh
shakable oslabitelný
shakable otřesitelný
shake otřást
shake třást se
shake zatřást se
shake shake/shook/shaken
shake chvět
shake třepat
shake -´s hand stisknout komu ruku
shake a leg hodit sebou
shake a leg pohni kostrou
shake hands podat ruku
shake off vyvinout se
shake on it plácnout si na to
shake one´s head zakroutit hlavou
shake out vytřepat
shake up natřást
shake up zatřást
shake-out otřepání
shake-out restrukturalizace
shake-up reorganizace
shakeable oslabitelný
shakeable otřesitelný
shakedown podvod
shaken shake/shook/shaken
shaken otřesený
shaken potřesený
shakeout reorganizace
shakeout otřepání
shakeout restrukturalizace
shaker vytřásadlo
shaker šejk
shaker šejkr
shakes třese se
shakes otřesy
Shakespeare Shakespeare
Shakespeare anglický dramatik
shakeup reorganizace
shakier chatrnější
shakiest nejchatrnější
shakily nejistě
shakily rozechvěle
shakiness vratkost
shaking chvění
shaking natřásání
shaking otřásání
shaking třepání
shaking třesení
shaking zatřesení
shaky roztřesený
shaky třaslavý
shaky nejistý
shaky vratký
shale břidlice
shall chystám se
shall muset
shall musím
shallop lehký člun
shallot šalotka
shallow nehluboký
shallow mělký
shallow plytký
shallow pneumatic aeration mělká pneumatická aerace (vody)
shallower mělčí
shallowest nejmělčí
shallowly povrchně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy