Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
shallowness povrchnost
shalom šalom
shalt zastaralá forma slova shall
sham falešný
shaman šaman
shamanic šamanský
shamanism šamanizmus
shamanistic šamanský
shamble belhat
shamble chaos
shamble loudat se
shamble šourání
shambles zmatek
shambles nepořádek
shambles binec
shambolic chaotický
shame stud
shame hanba
shame ostuda
shame zahanbit
shame zostudit
shamefaced zahanbený
shamefacedly stydlivě
shameful ostudný
shameful hanebný
shamefully nestydatě
shamefully ostudně
shameless nemravný
shameless nestydatý
shameless nestoudný
shamelessly nemravně
shamelessly nestoudně
shamelessness necudnost
shamelessness neslušnost
shamelessness nestydatost
shammy semiš
shampoo šampon
shamrock jetel
shamus tajný polda
shamus detektiv
shandy nápoj z piva a limonády
shanghai přinutit silou nebo lstí
shanghai unést někoho z povinné služby na lodi
Shangri-la Shangri-la
shank holeň
shank dřík
shank noha
shank násada
shank stonek
shank tyč
shank troubel
shank vřeteno
Shannon Shannon
shanties chatrče
shanty chatrč
shanty kolna
shanty barák
shape tvar
shape formovat
shape forma
shape up formovat se
shaped nějakého tvaru
shaped zformovaný
shaped tvarovaný
shaped piece tvarovka
shapeless beztvarý
shapeless beztvárný
shapelessness beztvarost
shapeliness souměrnost
shapely dobře tvarovaný
shaper tvarující stroj
shaper tvořící osoba
shapes tvary
shaping formování
shaping tvarování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy