Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Shapiro Shapiro
sharable dělitelný
shard úlomek
share díl
share podíl
share rozdělit se
share rozdělovat se
share sdílet
share akcie
share dividenda
share rozdělit
share mít stejný podíl
share obchodní podíl
share capital akciový kapitál
share contract smlouva o spoluužívání
share issue vydání akcií
share-out rozdělení
shareable sdílený
sharecropper pachtýř odvádějící nájemné v naturáliích
shared společný
shareholder akcionář
shareholders akcionáři
shareholding držba akcií
sharer podílník
shares sdílí
shares akcie
shareware shareware
Shari ženské křestní jméno
sharia šaría
sharing sdílení
sharing dělení
shark žralok
shark lichvář
shark žraločí
shark (loan shark) lichvář
sharks žraloci
sharkskin žraločí kůže
Sharon Sharon
sharp ostrý
sharp prudký
sharp řízný
sharp rázný
sharp příkrý
sharp bystrý
sharp ostře
sharp pikantní
sharp břit
sharp ostřit
sharp productivity criterion ostré kritérium produktivity
sharp-eyed bystrozraký
sharp-set hladový
sharp-tongued jizlivý
sharp-tongued kousavý
sharp-witted bystrý
sharp-witted důvtipný
Sharpe Sharpe
sharpen doostřit
sharpen zostřit
sharpen nabrousit
sharpen naostřit
sharpened ostřený
sharpener ořezávátko
sharpening broušení
sharpening ostření
sharpening steel ocílka
sharper prudší
sharper podvodník
sharper ostřejší
sharpest nejostřejší
sharpest nejprudší
sharply ostře
sharpness bystrost
sharpness ostrost
sharpshooter ostrostřelec
Shasta ženské křestní jméno

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy