Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
shearing stříhání
shears velké nůžky
shears nůžky
shearwater druh ptáka
sheath pochva na nůž
sheath kondom
sheath pochva
sheath knife dýka
sheathe zasunout do pouzdra
sheathed opouzdřený
sheathing obložení
sheathing oplechování
sheathing oplášťování
sheathing potažení
sheave kladka
sheave lanovnice
sheaves otepi
sheaves snopy
shebeen hospoda
Sheboygan okres v USA
shed přístřešek
shed kůlna
shed shed/shed/shed
shed zbavovat se
shed zbavit se
shed shozený
shed ronit
shed prolít
shed prolévat
shed kolna
shed chatrč
shed hangár
shed bouda
shed chata
shed light on objasnit
shed light on osvětlit
shed light on vysvětlit
shedding prolévání
sheds roní
sheds ztrácí
Sheehan Sheehan
sheen lesk
sheeny lesklý
sheep ovce
sheep ovečka
sheep buttons bobky
sheep dog ovčácký pes
sheep-dip koupel pro ovce
sheepdip koupel pro ovce
sheepdog ovčácký pes
sheepdog ovčák
sheepfold salaš
sheepish ovčí
sheepish bázlivý
sheepish nesmělý
sheepish ostýchavý
sheepish rozpačitý
sheepish zakřiknutý
sheepishly rozpačitě
sheepishness bezmocnost
sheepishness bojácnost
sheepskin ovčí kůže
sheepskin beránek (kožich)
sheepskin ovčina
sheer pouhý
sheer čirý
sheer srázný
sheer srázně
sheer příkře
sheer příkrý
sheer jemný
sheer čistý
sheer hotový
sheer kolmý
sheer naprostý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy