Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
absolution zproštění
absolution rozhřešení
absolutism absolutizmus
absolutist absolutistický
absolutist views. absolutistická stanoviska
absolve zprostit
absolve osvobodit
absolve from zprostit čeho
absolve from osvobodit od
absolve of osvobodit z
absolved osvobozen
absolving osvobozování
absorb absorbovat
absorb pohlcovat
absorb vstřebávat
absorb nasát
absorb zaměstnat
absorb vstřebat
absorb pohltit
absorbable absorbovatelný
absorbate absorbát
absorbed pohlcený
absorbed absorbovaný
absorbed zabrán do
absorbed dose absorbovaná dávka (ioniz. záření)
absorbed dose absorbovaná dávka
absorbed substance absorbát
absorbency absorpčnost
absorbent absorbent
absorber pohlcovač
absorber absorbér
absorbing absorbující
absorbing zaměstnávající
absorbing power nasákavost
absorbs absorbuje
absorbtive capacity of pollutants. absorpční kapacita polutantů
absorptance pohltivost
absorption polcování
absorption pohlcení
absorption vstřebávání
absorption absorpce
absorption coefficient koeficient absorpce
absorptive absorpční
absorptive schopný uchvátit
absorptive uchvátivý
absorptive savý
absorptive drain pohlcovací drén
absorptive well hltač
absorptivity savost
absorptivity pohltivost
absorptivity absorptivita
abstain abstinovat
abstain zdržovat se
abstained nehlasoval
abstainer abstinent
abstaining abstinující
abstemious šetrný
abstemious zdrženlivý
abstemious střídmý
abstemiously zdrženlivě
abstemiously střídmě
abstemiousness zdrženlivost
abstemiousness střídmost
abstention zdržení se
abstentions abstinence
abstinence abstinence
abstinent zdrženlivý
abstinent střídmý
abstinent abstinentní
abstinent abstinent
abstract přehled
abstract resumé
abstract výtah
abstract odtažitý
abstract odstranit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy