Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
shop floor provoz
shop floor worker dělník
shop floor workers dělnictvo
shop selling toiletries drogerie
shop steward mluvčí odborářů
shop steward dílenský důvěrník
shop window výloha
shop worker pracovník v obchodě
shopfront průčelí obchodu
shopkeeper majitel obchodu
shopkeeper obchodník
shopkeepers majitelé obchodů
shopkeepers obchodníci
shopkeeping kupectví
shoplift krást v obchodě
shoplift krást
shoplifter zloděj v obchodě
shoplifter zloděj
shoplifting kradení v obchodě
shoplifting krádež
shoplifting krádeže v obchodech
shoppe obchod
shopped nakupoval
shopper zákazník
shopper kupující
shopper nakupující
shoppers kupující
shoppers zákazníci
shopping nákup
shopping nákupní
shopping nakupování
shopping bag nákupní taška
shopping center nákupní středisko
shopping center obchodní dům
shopping centre nákupní středisko
shopping mall nákupní středisko
shopping mall obchodní centrum
shops obchody
shore břeh
shore vzpěra
shore souš
shore pobřeží
shore opěra
shore patrol pobřežní hlídka
shore up podepřít
shored podepřený
shoreline pobřežní čára
shores pobřeží
shoreward plující k břehu
shoring opírání
shoring podpírání
shorn shear/sheared/shorn
shorn sestřižený
short krátký
short malý
short strohý
short řízný
short panák
short kusý
short stručný
short křehký
short neúplný
short krátce
short náhle
short stroze
short stručně
short šortky
short trenýrky
short circuit krátké
short circuit spojení
short circuit krátké spojení
short circuit zkratovat
short circuit zkrat
short credit krátkodobý úvěr
short cut nadjížďka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy