Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
short cut zkratka
short essay fejeton
short form of šasten
short form of šťastna
short form of šťastný
short form of vděčen
short form of vděčna
short form of vděčný
short ladder žebříček
short list užší výběr
short position nekrytá pozice
short run krátkodobý
short story povídka
short temper vznětlivost
short term krátké období
short wave krátká vlna
short while chvilka
short-change špatně vrátit peníze
short-change ošidit
short-circuit spojení nakrátko
short-circuit zkratovat
short-circuit přemostit
short-cut zkratka
short-handed mající nedostatek pracovních sil
short-haul na krátkou vzdálenost
short-lived krátkodobý
short-range na kratší vzdálenost
short-run krátkodobý
short-sighted krátkozraký
short-sightedly krátkozrace
short-sightedness krátkozrakost
short-tempered popudlivý
short-tempered prchlivý
short-term krátkodobý
short-term krátkodobá
short-term balance krátkodobá rovnováha
short-term debts krátkodobé dluhy
short-term deposit krátkodobý vklad
short-term exposure krátkodobá expozice
short-term forecast krátkodobá předpověď
short-term gains krátkodobé výnosy
short-term loan krátkodobý úvěr
short-term loan krátkodobá půjčka
short-winded dýchavičný
shortage nouze
shortage nedostatek
shortage nedostatkový
shortage schodek
shortage manko
shortages nedostatky
shortbread druh pečiva
shortchange špatně vrátit peníze
shortchange ošidit
shortcoming chyba
shortcoming nedokonalost
shortcoming nedostatek
shortcoming vada
shortcomings nedostatky
shortcrust křehké např. pečivo
shortcut zkratka
shortcut key klávesová zkratka
shortcuts zkratky
shorten omezit
shorten snížit
shorten zestručnit
shorten zkrácený
shorten zmenšit
shortened zkrácený
shortening zkracování
shorter kratší
shortest nejkratší
shortfall deficit
shorthand těsnopis
shorthorn krátkorohý skot
shorting zkratování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy