Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
shortish kratší
shortish sporý
shortlist užší seznam
shortly krátce
shortly stručně
shortness krátkost
shorts šortky
shorts krátké kalhoty
shorts trenýrky
shorts kraťasy
shortsighted krátkozraký
shortsightedly krátkozrace
shortsightedness krátkozrakost
shortwave krátkovlnný
Shoshone okres v USA
shot rána
shot shoot/shot/shot
shot výstřel
shot úder
shot trefa
shot snímek
shot kulka
shot dostřel
shot injekce
shot dead zastřelený
shot put vrh koulí
shot putter koulař
shot to death zastřelený
shot-put vrh koulí
shotgun brokovnice
shotgun kulovnice
shotput vrh koulí
shots střely
shots výstřely
should měl by
should have měl
should you kdybys
shoulder rameno
shoulder plec
shoulder blade lopatka
shoulder strap ramenní popruh
shoulder the blame nest zodpovednost
shoulder to shoulder bok po boku
shoulder-high vysoký po ramena
shoulder-length po ramena např. vlasy
shoulders ramena
shoulders bedra
shout pokřikovat
shout křičet
shout zakřičet
shout vykřiknout
shout křiknout
shout zvolat
shout zavolat
shout výkřik
shout řvát
shout pokřik
shout křik
shout hulákat
shout down okřiknout
shout out vykřiknout
shout out zařvat
shouted vykřikl
shouted zavolal
shouting hulákání
shouting křičení
shouting křičící
shouting křik
shouting volání
shouting vykřikování
shouts křičí
shouts výkřiky
shove vrazit
shove strčit
shoved strčený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy