Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
showman showman
showman herec
showmanship herectví
showmen herci
shown show/showed/shown
shown ukazovaný
shown ukázaný
shown ukázán
shown ukazován
shown ukázal
showoff domýšlivý
showoff domýšlivec
showpiece exponát
showplace pozoruhodnost
showroom výstavní síň
showroom předváděcí místnost
shows ukazuje
showy efektní
showy okázalý
showy nápadný
shrank shrink/shrank/shrunk
shrank smrštěný
shrapnel šrapnel
shred cár
shred trhat
shredded nakrájený
shredded roztrhaný
shredder struhadlo
shredder dezintegrátor
shredder drtič
shredder trhač
shredder trhačka
shredding skartace
shreds cáry
Shreveport město - Spojené státy americké
shrew rejsek
shrew rachomejtle
shrewd bystrý
shrewd inteligentní
shrewd mazaný
shrewder chytřejší
shrewder mazanější
shrewdest nejbystřejší
shrewdly chytře
shrewdness bystrost
shrewdness hašteřivost
shrewdness chytrost
shrewdness vychytralost
shrewdness zchytralost
shrewish hašteřivý
shriek zaječení
shriek výkřik
shrieker křičící osoba
shrieking ječení
shrieks ječení
shrift přehlížení
shrike ťuhýk
shrill pronikavý
shrill řezavý
shrill křiklavý
shrillest nejhlasitější
shrillest nejpronikavější
shrillness pronikavost
shrilly ostře
shrilly pronikavě
shrimp garnát
shrimp kreveta
shrine svatyně
shrines svatyně
shrink shrink/shrank/shrunk
shrink cvokař (psychiatr)
shrink scvrknout
shrink seschnout
shrink schoulení
shrink smrštění

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy