Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
shrink smrštit
shrink sražení
shrink stáhnout
shrink svraštit
shrink zakrnět
shrink zmenšit
shrink srazit
shrink-wrap smršťovací fólie
shrinkable schopný smrštění
shrinkable smrštitelný
shrinkage redukce
shrinkage smršťování
shrinkage snižování
shrinkage úbytek
shrinking smršťování
shrinks smršťuje
shrinkwrap smršťovací fólie
shrive dát rozhřešení
shrive zpovídat
shrivel scvrknout
shrivel svraštit
shrivelled scvrklý
shriven vyzpovídaný
shroud bandáž
shroud kabát
shroud clona
shroud rubáš
shroud zakrytí
shroud clonit
shroud odít
shroud opláštění
shroud pokrýt
shroud pokrývat
shroud zaclonit
shroud zahalit
shroud zakrýt
shrouded zahalený
shrouding bandážování
shrouding pokrývání
shrub keř
shrubbery křoviska
shrubbery křoviny
shrubbery obdělávané křoviny (jako živý plot)
shrubby keřovitý
shrubby křovinatý
shrubs keře
shrubs roští
shrug pokrčení rameny
shrug it off oklepat se jako pes
shrugged pokrčil rameny
shrugging krčení rameny
shrunk shrink/shrank/shrunk
shrunk scvrklý
shrunk smrštěný
shrunken smrštěný
shtick vtip
SHTS Spit Hitting The Spam
SHTSI Somebody Had To Say It
Shu Shu
shuck loupat
shuck slupka
shucks vyloupne
shudder chvění
shudder otřesení
shuddered otřesený
shuddering chvějící se
shuffle míchat
shuffle šourat se
shuffle promíchat
shuffle zamíchat
shuffled zamíchaný
shuffling míchání
Shulman Shulman
shun vyhýbat se
shunned vyhýbal se

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy