Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
be amused bavit se
be an easy lay dát každému
be angry with zlobit se na
be ashamed stydět se
be at rest odpočívat
be aware of vnímat
be aware of uvědomovat si
be aware of uvědomit si
be away chybět
be away být pryč
be back vrátit se
be bored nudit se
be born rodit se
be born narodit se
be called jmenovat se
be composed of složit se
be composed of skládat se
be concealed skrývat se
be convenient být vhod
be cut out for být jako stvořený pro něco
be delayed mít zpoždění
be different odlišovat se
be disappointed zklamat se
be enough stačit
be enough postačit
be exhausted vyčerpávat se
be falling asleep usnout
be falling asleep usínat
be feeling mít se
be firm být pevný
be fond of mít rád
be for schvalovat
be for být pro
be for být k
be for good odejít nadobro
be found nacházet se
be freezing mrznout
be fully defined vyčerpávat se
be getting on mít se
be given konat se
be given dostávat se
be going on dít se
be going to hodlat
be good dávat na sebe pozor
be good sekat dobrotu
be handy být vhod
be hanging viset
be happening dít se
be heard ozývat se
be heard ozvat se
be heart nazpaměť
be held konat se
be hidden skrývat se
be horrified zděsit se
be hungry mít hlad
be identified with ztotožnit se s
be in účastnit se
be in být u vesla
be in být doma
be in být v kurzu
be in a hurry chvátat
be in a lying position ležet
be in contact with stýkat se
be in for účastnit se
be in for ucházet se o
be in for hlasovat pro
be in heat hárat
be in session zasedat
be in the way překážet
be in time for stihnout
be in touch stýkat se
be instrumental towards sloužit (k čemu)
be intended platit
be interested in zajímat se o
be jealous žárlit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy