Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
shunned stranil
shunt odklonit
shunt characteristic derivační charakteristika
shunt coil derivační vinutí
shunted odložený
shunted odsunutý
shunted meter měřidlo s bočníkem
shunter posunovač
shunting posunovací
shush pšt!
shush pst!
shut zavírat
shut zavřel
shut zavřený
shut zavřít
shut shut/shut/shut
shut uzavření
shut zavření
shut away uzavřít se
shut down uzavřít
shut down zavřít
shut down zastavení
shut down odstavit
shut down vypnout
shut down vyřadit
shut down zastavit
shut off uzavřít
shut off vypnout
shut off zastavit
shut out nevpustit dovnitř
shut out zavřít venku
shut out vyloučit
shut up drž hubu!
shut up sklapni!
shut-down odstavení
shut-off vypnutí
shutdown vypnutí
shutdown zastavení
shutdown zavření
shutdown odstavení
shutdown zastavení provozu
shutdown zastavení výroby
shutoff vypnutí
shutout výluka
shuts zavírá
shutter okenice
shutter uzávěrka
shutter záklopka
shutter závěrka
shutter žaluzie
shutter clona
shutter příklop
shutting zavírání
shutting zavření
shutting down zastavení
shuttle raketoplán
shuttle kyvadlová doprava
shuttle pendlovat
shuttlecock badmintonový míček
shy plachý
shy stydlivý
shy ostýchavý
shy nesmělý
shy away schoulit se
shy away vyhnout se
shyer bázlivější
shyer plašší
shyest nejnesmělejší
shyly plaše
shyness plachost
shyness stud
shyster podvodný právník
Si Si
sial sial
sialadenitis sialadenitida

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy