Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sialolith sialolit
siamese siamský
Siamese cat siamská kočka
Siamese twins siamská dvojčata
sib příbuzný
sib sourozenec
Siberia Sibiř
Siberian Sibiřan
Siberian sibiřský
Siberian accentor pěvuška sibiřská
sibilant sykavkový
Sibley Sibley
sibling sourozenec
siblings sourozenci
sibyl věštkyně
sic pustit
sic poštvat
sic tak
sic takto
sic sic
Sicilian Sicilian
Sicily Sicílie
sick nemocný
sick nemocen
sick (po)stvat
sick bay ošetřovna
sick leave zdravotní dovolená
sick leave pracovní neschopnost
sick of nemocný
sick pay nemocenská dávka
sickbay ošetřovna
sickbed nemocenské lůžko
sicken znechutit
sicken churavět
sickening nechutný
sickening odporný
sickeningly odporně
sickeningly ohavně
sickens znechucuje
sicker nemocnější
sickest nejnechutnější
sickish odporný
sickle srp
sickliest nejstonavější
sickly mdlý
sickly stonavý
sickness nevolnost
sickness nemoc
sickness benefit nemocenské dávky
sickness benefit nemocenské
sicko blázen
sickroom ošetřovna
side bok
side strana
side stránka
side vedlejší
side stěna např. skály
side postranní
side okrajový
side boční
side hledisko
side nadutost
side postranice
side stranit
side stěna
side část
side stát na straně (někoho)
side by side vedle sebe
side by side bok po boku
side dish vedlejší chod
side effect vedlejší efekt
side effect průvodní jev
side effect vedlejší účinek
side erosion boční eroze
side issue vedlejší otázka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy