Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
side order příloha
side reservoir boční nádrž
side-bracket jednoramenný
side-by-side vedle sebe
side-by-side bok po boku
side-car přívěsný vozík
side-effect vedlejší účinek
side-glance pohled stranou
side-saddle obkročmo
side-saddle sedět na koni bokem
sidearm boční zbraň
sideband frekvenční postranní pásmo
sidebar postranní pruh
sideboard postranice
sideboard příborník
sideburns licousy
sidecar postranní vozík motocyklu
sided -stranný
sidekick parťák
sidekick partner
sidekick pomocník
sidelight boční světlo
sidelight poznámka na okraj
sideline přidružená výroba
sidelines přidružené výroby
sidelong postranní
sidelong šikmý
sidelong kosý
sidereal hvězdný
siderite ocelek
siderite siderit
sides strany
sidesaddle dámské sedlo
sidesaddle obkročmo
sidesaddle sedět na koni bokem
sideshow vedlejší atrakce
sideshow vedlejší přestavení
sidestep odložit
sidestep uhnout
sidestep uhnutí
sidestepped vynul se
sidetrack odbočovat
sidetracked odbočil
sidewalk chodník
sidewall bočnice
sideward bokem
sideways boční
sideways kosý
siding obklad
siding stranění
siding vedlejší
sidings obklady
sidings vlečky
sidle plížit se
Sidney Sidney
siege obléhání
siege obležení
Siegel Siegel
Siegfried Siegfried
Siegmund Siegmund
Siemens Siemens
Siena Siena
sienna siena
sienna žlutohnědý
sierra pohoří
Sierra Leone Sierra Leone
siesta polední klid
siesta siesta
sieve síto
sieve řešeto
sieve prošetřit
sieving prosévání
Sifford Sifford
sift rozlišovat
sift prosévat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy