Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
signing gestikulace
signing podepsání
signor pán
signora paní
signore pán
signorina slečna
signpost směrovka
signpost ukazatel
signpost ukazovat (směr)
signpost návěstí
signs znamení
signwriter písmomalíř
Sikh Sikhský
silage siláž
silence ticho
silence umlčet
silence tiše!
silence mlčení
silence odmlka
silence odmlčení
silence pomlka
silence tlumit
silence utišit
silence zmlknout
silence ztlumit
silenced umlčený
silencer tlumič
silencing umlčující
silent tichý
silent zamlklý
silent klidný
silent mlčenlivý
silent mlčící
silent partner tichý společník
silently mlčky
silently potichu
silently tiše
Silesia Slezsko
silex pazourek
silhouette silueta
silica křemen
silicate křemičitan
silicate silikát
siliceous křemičitý
silicious křemenitý
silicon křemík
silicon chip křemíkový čip
Silicon Valley křemíkové údolí
Silicon Valley oblast v Kalifornii
silicone silikon
silicosis silikóza
silk hedvábí
silk hedvábný
silken hedvábný
silkily hedvábně
silkiness hedvábnost
silks hedvábí
silkworm housenka bource morušového
silkworm bourec morušový
silkworm bourec
silky hebký
silky jemný
silky hedvábný
sill parapet
sillier pošetilejší
silliest nejpošetilejší
silliness naivita
silliness pošetilost
silly blbý
silly hloupý
silly pitomý
silly směšný
silly pošetilý
silly bláhový
silly hlupáček

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy