Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
silly season okurková sezona
silo silo
silo leachant silážní šťáva
silo squash silážní šťáva
silos sila
siloxane siloxan
silt bahno
silt silt
silt cone nánosový kužel
siltstone siltovec
silty prachovitý
Silurian patřící do období siluru
Silva Silva
silvan lesnatý
silver stříbrný
silver stříbro
silver stříbný
silver stříbrné nádobí
silver postříbřit
silver stříbřit
silver foil lístkové stříbro
silver nitrate dusičnan stříbrný
silver screen stříbrné plátno
silver-plated postříbřený
silverfish karas
Silverman Silverman
silversmith zlatník
silversmith stříbrotepec
Silverstein Silverstein
silverware stříbrné věci
silverweed mochna husí
silvery stříbrný
silviculture lesnictví
Simi Valley město - Spojené státy americké
simian opičí
similar podobný
similarities podobnosti
similarity podobnost
similarly podobně
simile přirovnání
similitude podobnost
simmer pomalu vařit
simmer vřít
simmer down dát si pohov
Simmons Simmons
Simms Simms
Simon Simon
Simon Šimon
Simons Simons
Simonson Simonson
simony simonie
simony svatokupectví
simoom samum
simp blbec
simper culení
simper usmívat se
simper ušklíbání
simper úsměv
simple jednoduchý
simple prostý
simple srozumitelný
simple prostoduchý
simple hlupák
simple hloupý
simple naivka
simple naivní
simple deposit expansion multiplier jednoduchý multiplikátor depozitní expanze
simple interest jednoduchý úrok
simple interest jednoduché úrokování
simple-minded prostoduchý
simple-minded přihlouplý
simpleness prostota
simpler jednodušší
simplest nejjednodušší
simpleton prosťáček

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy