Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
simplex simplex
simplicity jednoduchost
simplicity prostota
simplification zjednodušení
simplifications zjednodušení
simplified zjednodušený
simplifier zjednodušovatel
simplifies zjednodušuje
simplify zjednodušit
simplifying zjednodušující
simplistic zjednodušující
simplistically příliš zjednodušujícím způsobem
simply prostě
simply jednoduše
simply zkrátka
Simpson Simpson
Sims Sims
simulacrum představa
simulate předstírat
simulate simulovat
simulated simulovaný
simulates simuluje
simulating simulující
simulation simulace
simulation model simulační model
simulations simulace
simulator simulátor
simulators simulátory
simultaneity souběžnost
simultaneity simultánnost
simultaneous simultánní
simultaneous současný
simultaneous souběžný
simultaneous equations soustava rovnic
simultaneously souběžně
simultaneously zároveň
simultaneously současně
simultaneousness simultánnost
sin hřešit
sin hřích
sin zhřešit
Sinatra Sinatra
Sinbad Sindibád
since poněvadž
since od té doby co
since jelikož
since od té doby
sincere srdečný
sincere upřímný
sincerely upřímně
sincerely opravdově
sincerely ryze
sincerest nejupřímnější
sincerity srdečnost
sincerity upřímnost
Sinclair Sinclair
sine sinus
sine die na neurčito
sine die bez určení data
sinecure výnosné zaměstnání
sinew šlacha
sinewy šlachovitý
sinful hříšný
sinfully hříšně
sinfully hříšnicky
sinfulness hříšnost
sing zazpívat
sing zpívat
sing sing/sang/sung
sing-song monotónní
singable vhodný pro zpívání
singalong popěvování
Singapore Singapur
Singapore hl.m. - Singapur
singe lehce popálit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy