Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
singe ožehnout
singe sežehnout
singe opalovat
singed ožehnutý
singer zpěvák
singer zpěvačka
singer pěvec
singer-songwriter zpěvák a skladatel textů
singers zpěváci
singing zpívá
singing zpívání
singing zpěv
singing zpívající
single jednoduchý
single svobodný
single samotný
single samostatný
single neženatý
single jednotný
single jedinečný
single jediný
single jednotlivý
single osamocený
single jeden
single jednotit
single jednotlivec
single osamostatnit
single entry jednoduchý záznam
single entry jednoduché účetnictví
single file řada za sebou
single out vybrat
single out zvolit
single room jednolůžkový pokoj
single sampling jednorázový odběr vzorku (vody)
single-bedded jednolůžkový
single-breasted jednořadový
single-decker jednoposchoďový autobus
single-figure inflation jednociferná inflace
single-handed samostatně
single-handed bez pomoci
single-handedly bez pomoci
single-journey nepřestupný
single-line jednokolejný
single-minded cílevědomý
single-minded soustředěný
single-mindedly soustředěně
single-mindedness cílevědomost
single-mindedness soustředěnost
single-seater jednomístné vozidlo
single-stage separation jednostupňová separace
singled osamostatnil
singleness jedinost
singles svobodní lidé
singles dvouhra
singlet nátělník
singleton unikát
singly jednotlivě
singly samostatně
sings zpívá
singsong monotónně mluvit
singsong monotónní
singular jednotné číslo
singular singulár
singular individuální
singular jedinečný
singular jednoduchý
singular jednotlivý
singular neobvyklý
singular neobyčejný
singular nevídaný
singular nezvyklý
singular pozoruhodný
singular singulární
singular výjimečný
singular výstřední

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy