Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
singular zvláštní
singularisation singularizace
singularities jedinečnosti
singularity jedinečnost
singularization oddělování
singularization singularizace
singularly jedinečně
singularly mimořádně
singularly ojediněle
sinister neblahý
sinister zlověstný
sinister pochmurný
sinisterly hrozivě
sinistral levácký
sinistral levostranný
sink dřez
sink potopit
sink potopit se
sink sink/sank/sunk
sink žumpa
sink umyvadlo
sink potápět se
sink ponořit
sink ponor
sink zapustit
sink klesnout
sink výlevka
sink water pit sběrná jímka (vodní hospodářství)
sinkable potopitelný
sinker hlubič
sinking klesající
sinking fund umořovací fond
sinks potápí
sinless bez hříchu
sinned zhřešil
sinner hříšník
sinners hříšníci
sinning hřešící
sins hříchy
sinter sintrovat
sinter spékaný kov
sinter sintr
sinter spékat
sinter struska
sintering spékání
sinuate zvlněný
sinuosity klikatost
sinuosity vlnitost
sinuosity záhyb
sinuous klikatý
sinuous vlnitý
sinuously vlnitě
sinus sinus
sinuses dutiny
sinusitis zánět vedlejších nosních dutin
sinusitis sinusitida
sinusoid sinusoida
sinusoidal sinusový
sinusoidally sinusově
Sioux okres v USA
Sioux Sioux
Sioux Siouxové
Sioux Falls město - Spojené státy americké
sip srkat
sip popíjet
sip hlt
sip troška
sip malý doušek
sip doušek
sip usrknout
sip upíjet
siphon odčerpat
siphon sifon
siphon trubice
siphon bottle sifón

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy