Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
siphon off vysát
sipped usrknul
sipped usrkl
sipping usrkávání
sir pane
sir sir
sir pan
sir! pane
sir! mister! pane!
sire zplodit
sire otec
siren siréna
sirens sirény
SIRFC Suite of Integrated Radar Frequency Countermeasures (Army)
siriasis úžeh
Sirius nejjasnější hvězda
Sirius Sirius
sirloin druh masa
sirloin svíčková
sirocco široko
sirs páni
sirs sirové
sirup sirup
sis ségra
sisal druh rostliny
sisal sisal
sissified zženštilý
sissy slaboch
sister sestra
sister ošetřovatelka
sister company sesterské společnosti
sister-in-law švagrová
sisterhood sesterstvo
sisterhood sesterství
sisterly sestersky
sisters sestry
sisters-in-law švagrové - ženy
sit sedět
sit sit/sat/sat
sit posadit
sit posadit se
sit zasedat
sit back sedět nečinně
sit down sedat si
sit down sednout si
sit down! posaď se
sit down! posaďte se
sit down! sedněte si
sit down! sedni si
sit tight sedět jako pěna
sit up vzpřímit se
sit up ponocovat
sit up vysedávat
sit-down u stolu
sit-in okupační akce
sitar sitar
sitcom situační komedie
SITD Still In The Dark
site dějiště
site poloha
site internetová stránka
site parcela
site prostor
site stanice
site místo
site of special scientific interest site of special scientific interest SSSI
site of special scientific interest SSSI site of special scientific interest
sited umístěný
sites internetové stránky
sites místa
sites parcely
siting sedící
sits sedí
sitter opatrovník
sitting sezení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy