Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sitting sedící
sitting zasedání
Sitting Bull náčelník Siouxů
sitting duck snadný cíl
sitting position sed
sitting room obývací pokoj
situate situovat
situate umístit
situated situovaný
situated položený
situated umístěný
situation situace
situation postavení
situation stav
situation umístění
situation pozice
situation poměry
situation okolnosti
situation místo
situation poloha
situation zaměstnání
situational situační
situationally situačně
situationist situacionista
situations situace
Siva Siva
six šestka
six šest
six hundred šest set
six hundredth šestistý
six pairs of šestery
six sets of šestery
six-pack balení šesti kusů
six-shooter šestiranný revolver
sixes šestky
sixfold šestinásobný
sixpence šestipence
sixpence šest pencí
sixpenny bezcenný
sixpenny stojící šest pencí
sixteen šestnáct
sixteenth šestnáctý
sixth šestý
sixth sexta
sixth sense šestý smysl
sixth-former dítě jdoucí do první třídy
sixthly za šesté
sixties šedesátá léta
sixtieth šedesátý
sixty šedesát
sixty-eight šedesát osm
sixty-fifth šedesátý pátý
sixty-five šedesát pět
sixty-four šedesát čtyři
sixty-fourth šedesátý čtvrtý
sixty-fourth note šedesátá čtvrtá poznámka
sixty-nine orální sex
sixty-nine šedesát devět
sixty-nine vzájemně provozovat orální sex
sixty-one šedesát jedna
sixty-second šedesátý druhý
sixty-seven šedesát sedm
sixty-six šedesát šest
sixty-three šedesát tři
sixty-two šedesát dva
sizable velký
sizable značný
size číslo
size velikost
size vzrůst
size dimenzovat
size rozměr
size klížidlo
size lepidlo
size velikostní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy