Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
size dimenze
size formát
size klih
size klížit
size vyměřit
size down uspořádat sestupně podle velikosti
size up odhadnout
size up hodnotit
size up vytvořit si názor
size up ujasnit si
sizeable velký
sizeable značný
sized tříděný
sized mající určitou velikost
sizes rozměry
sizes velikosti
sizing dimenzování
sizing kalibrování
sizy klihovitý
sizzle prskat při smažení
sizzle syčet
sizzle sykot
sizzle zasyčet
sizzling prskající
sizzling syčení
sizzling žhnoucí
SJF Single Jewish Female
SJM Single Jewish Male
ska druh jamajské hudby
skank ho coura
skate bruslit
skate zabruslit si
skateboard skateboard
skated bruslil
skater bruslař
skaters bruslaři
skates brusle
skating bruslení
skating rink kluziště
skedaddle uprchnout
skein klubko
skein přadeno
skein hejno
skeletal kosterní
skeleton kostra
skeleton kostlivec
skeleton key univerzální klíč
skeletons kostlivci
skeletons kostry
skep úl
skeptic skeptický
skeptic skeptik
skeptical skeptický
skepticism skepticismus
skerries útesy
sketch načrtnout
sketch náčrtek
sketch skicovat
sketch skeč
sketch nákres
sketch načrtat
sketch náčrt
sketch skica
sketch in dokreslit
sketchbook náčrtník
sketchbook skicák
sketchbook skicář
sketched narýsován
sketches náčrty
sketchier povrchnější
sketchiest nejpovrchnější
sketchily náznakově
sketchily povrchně
sketching načrtávání
sketching skicování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy