Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
slag struska
slag škvára
slags strusky
slain zabitý
slain slay/slew/slain
slake hasit
slake utišit
slalom slalom
slam bouchnout
slam bouchat
slam prásknout
slam prásknutí
slam přibouchnout
slam zabouchnout
slam-dunk zavesiť (kôš v basketbale)
slammed zabouchnutý
slammer kriminál
slammer lapák
slamming přibouchnutí
slams bouchá
slams zabouchává
slander pomluva
slander urážka
slander pomlouvat
slanderer pomlouvač
slanderous nactiutrhačný
slanderous pomlouvačný
slanderously pomlouvačně
slang slang
slang hantýrka
slangy slangový
slant klonit
slant nachýlit
slant překroutit
slant sklánět
slant sklon
slant sklonit
slant spád
slant šikmost
slant šikmý
slant zešikmený
slant zešikmit
slant zkosený
slant zkosit
slant svah
slanted nakloněný
slanted předpojatý
slanting šikmý
slantwise šikmo
slap plácat
slap fackovat
slap pohlavek
slap facka
slap plesknout
slap plácnout
slap plácnutí
slap-up fantastický
slapdash lajdácký
slapdash lajdáctví
slapdash ledabylý
slapdash nedbalý
slapdash odbytý
slapped plácl
slapped poplácal
slapper slapka (VB)
slapping plácající
slapstick groteska
SLAR Sideways-Looking Airborne Radar
slash lomítko
slash snížit
slash rozparek
slash rozřezat
slash bičovat
slash prudce srazit
slashed rozřezaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy