Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
slashed seknutý
slasher bojovník sekající něčím
slashes bičuje
slashes rozřezává
slashes seká
slashing bičování
slashing sekající
slashing šlehání
slat lať
slat lamela
slat lišta
slate břidlice
slated zvolil
slater pokrývač
slater stínka
SLATFATF So Long
slatted laťkový
slattern prostitutka
slattern špindíra
slatternly rozcuchaný
slaty břidlicovitý
slaughter porážka
slaughter masakrovat
slaughter krveprolití
slaughter vyvraždit
slaughter zmasakrovat
slaughter masakr
slaughter of livestock porážka
slaughtered zmasakrován
slaughtered vyvražděný
slaughtered zmasakroval
slaughterer masakrovatel
slaughterhouse jatka
slaughterhouse budova jatek
slaughterhouse jatky
slaughtering porážení
slaughtering zmasakrování
Slav slovanský
Slav Slovanka
Slav Slovan
slave otrok
slave driver dozorce nad otroky
slave driver otrokář
slave labor otrocká práce
slave trade obchod s otroky
slave trade otrokářství
slave-driver dozorce nad otroky
slaved otročil
slaveholder otrokář
slaver otrokář
slaver slintat
slaver podlizat
slavery otroctví
slaves otroci
slavey děvče pro všechno
slavey služebná
Slavic slovanský
slaving otročení
slaving zotročení
slavish bezcharakterní
slavish otrocký
slavish servilní
slavishly otrocky
Slavonia Slavonie
Slavonic Slovanština
Slavonic slovanský
Slavs Slované
slaw zelný salát
slay slay/slew/slain
slay zabít
slay zabíjet
slayer vrah
slayer vrahoun
slayer zabiják
slaying zavraždění

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy