Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
slaying vybití
slaying vybíjení
slaying vražda
SLBD Sea-Lite Beam Director
SLCS Software Lifecycle Support
sleaze nechutnost
sleaze zvrhlost
sleazy pochybný
sleazy sprostý
sleazyball pochybná osoba
sled sáňky
sled sáně
sled sáňkovat
sledge sáně
sledge sáňkovat
sledge hammer perlík
sledgehammer palice
sledgehammer perlík
sledging sáňkovací
sledging sáňkování
sleek hladit
sleek uhlazený
sleeker uhlazenější
sleekly uhlazeně
sleekness hladkost
sleekness lesklost
sleekness uhlazenost
sleep sen
sleep usnout
sleep spinkat
sleep sleep/slept/slept
sleep spánek
sleep spát
sleep dřímat
sleep in zaspat
sleep it off vyspat se z toho
sleep off vyspat se z
sleep on it vyspat se na to
sleep out přespávat jinde
sleep with vyspat se s
sleep! spi!
sleep! spěte!
sleeper pražec
sleeper lůžkový vůz
sleeper lůžko
sleeper spáč
sleeper věc
sleeper with couchettes lehátkový vůz
sleepers spáči
sleepier ospalejší
sleepiest nejospalejší
sleepily líně
sleepily ospale
sleepiness ospalost
sleeping spící
sleeping spaní
sleeping spací
sleeping bag spací pytel
sleeping bag spacák
sleeping car spací vůz
sleeping car lůžkový vůz
sleeping partner tichý společník
sleeping sickness spavá nemoc
sleeping tablet prášky na spaní
sleeping-car spací vůz
sleepless bdělý
sleepless bezesný
sleepless nemohoucí usnout
sleeplessness nespavost
sleeps spí
sleepwalk být náměsíčný
sleepwalker náměsíčník
sleepwalking náměsíčnost
sleepwear věci na spaní
sleepy ospalý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy