Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
slough odlupovat
sloughed nekrotický
sloughing rozpouštění rozpouštědly
sloughing svlékání hadí kůže
sloughy bažinatý
Slovak slovenský
Slovak slovensky
Slovak Slovak
Slovak slovenština
Slovak language slovenština
Slovak Ore Mountains Slovenské rudohoří
Slovak woman Slovenka
Slovakia Slovensko
Slovakian Slovák
Slovakian Slovenka
Slovakian slovenský
Slovakian slovenština
sloven coura
sloven šmudla
sloven špindíra
Slovenia Slovinsko
Slovenian slovinština
slovenliness neupravenost
slovenliness povrchnost
slovenly lajdácky
slovenly ledabyle
slovenly nedbale
slovenly nedbalý
slovenly neupravený
slovenly zanedbaný
slow pomalý
slow vleklý
slow rozvážný
slow loudavý
slow lenivý
slow pozvolný
slow zdlouhavý
slow pomalu
slow pozvolna
slow zvolna
slow down zpomalit
slow motion pomalý pohyb
slow motion zpomalený záběr
slow payers pomalí plátci
slow stirring pomalé míchání
slow-motion zpomalený záběr
slow-witted nechápavý
slowcoach loudal
slowdown zpomalení
slowed zpomalený
slower pomaleji
slowest nejpomalejší
slowing zpomalující
slowish spíše pomalý
slowly pomalu
slowness pomalost
slowpoke loudal
slows zpomaluje
SLR zvyšování hladiny moře
sludge kal
sludge bahno
sludge blanket clarification čiření ve vločkovém mraku
sludge blanket clarification čiření ve vznosu (vodárenství)
sludge box kalojem
sludge bulk concentration objemová koncentrace kalu
sludge concentration koncentrace kalu
sludge digestion vyhnívání kalu
sludge drying bed kalové pole
sludge filter press kalolis
sludge lagoon kalová laguna
sludge mass concentration hmotnostní koncentrace kalu
sludge reservoir kalová nádrž
sludge stabilization stabilizace kalu
sludge treatment and disposal kalové hospodářství
sludge water kalová voda

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy