Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sludge-storage space kalový prostor
sludgy bahnitý
slug brok
slug slimák
slug udeřit
sluggard lenoch
sluggish líný
sluggish stagnující
sluggishly líně
sluggishly zdlouhavě
sluggishness loudavost
sluggishness lenivost
sluggishness netečnost
slugs broky
slugs kulky
slugs slimáci
sluice zdymadlo
sluice propust
sluiced vypustil stavidlem
sluicing naplavování
slum chudinská čtvrť
slum slum
slumber dřímota
slumber podřimovat
slumber spánek
slumber dřímat
slumberer dřímal
slumbrous ospalý
slump poklesnout
slump propad
slump propadnout
slump propadnutí
slump sesutí
slump propadnout
slump krize
slump deprese
slumped skrčený
slumping sesutí
slumping klesající
slung mrštil
slung sling/slung/slung
slunk odplížil
slur mumlat
slur pomluva
slur skvrna
slurp srkat
slurp usrkávat
slurred nezřetelný
slurry splašky
slurry břečka
slush břečka
slush čvachtanice
slush plískanice
slush bláto
slush fund fond na podplácení
slushy blátivý
slushy břečkovitý
slushy rozbředlý
slut děvka
sluttish nepořádný
sly prohnaný
sly lstivý
slyboots lišák
slyboots čtverák
slyly lstivě
slyly šibalsky
slyly úskočně
slyness lstivost
slyness prohnanost
smack plácnout
smack plácnutí
smack třísknout
smack zavánět
smack herák
smack přímo

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy