Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sneak podlézat
sneak proklouznout
sneak upoutávka
sneak vklouznout
sneak žalovat
sneak away odplížit se
sneak in vkrást se
sneak in vplížit se
sneak in vklouznout
sneak out propašovat
sneak out vyklouznout
sneaked plížil
sneaker teniska
sneakers tenisky
sneakier záludnější
sneakiest nejzáludnější
sneakily záludně
sneaking vkrádání se
sneaking plazivý
sneaking plíživý
sneaks plíží
sneaky záludný
sneck závora
Sneed Sneed
sneer posměch
sneered posmíval se
sneering usmívání
sneeringly jízlivě
sneeringly výsměšně
sneeze kýchnout
sneeze kýchat
sneeze kýchnutí
sneezed kýchl
sneezing kýchání
SNERT Snot-Nosed Egotistical Rude Teenager
SNFIAA Still No F---ing Idea At All
snick naříznout
snick naříznutí
snick propíchnutí
snick říznutí
snicker hihňání
snide posměšný
Snider Snider
sniff čichat
sniff popotahovat
sniff potahovat
sniff větřit
sniff zvětřit
sniff šňupat
sniff čenichat
sniff čmuchat
sniffer čichač
sniffing čichání
sniffing čmuchání
sniffing popotahování
sniffle čmuchat
sniffle posmrkávat
sniffy povýšený
snifter čichač
snifter nádoba na brandy
snifter panák (porce alkoholu)
snigger hihňání
snigger chichot
snigger chichotání
snigger chichotá
snip střihnutí
snip ustřižení
snip odstřihnout
snip ustřihnout
snipe kritizovat
snipe ostřelovat
sniper odstřelovač
sniper ostřelovač
snippet kousek
snippet odstřižek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy