Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sob vzlyk
sobbed vzlykal
sobbing vzlykání
sobbing vzlykot
sobbing vzlykavý
sober střízlivý
sober rozvážný
sober vystřízlivět
sober rozvážlivý
sober up vystřízlivět
soberly střízlivě
soberness střízlivost
sobriety nestřídmost
sobriety rozvážnost
sobriety střízlivost
sobriquet přezdívka
sobs vzlykot
SOC Special Operations Command
soccer kopaná
soccer fotbal
soccer fotbalový
sociability družnost
sociable pospolitý
sociable přátelský
sociable společenský
sociably družně
social sociální
social společenský
social přátelský
social družný
social benefits společenské přínosy
social benefits sociální dávky
social consumption theory teorie sociální spotřeby
social cost společenské náklady
social damage sociální škoda
Social Darwinism. společenský darwinismus
social efficiency společenská efektivnost
social overhead capital společenský režijní kapitál
Social Prigoginism. společenská ješitnost
social product společenský produkt
social regulation společenská regulace
social releaser stimulus sociálně iniciující stimul
social science společenská věda
social security sociální zabezpečení
social security sociální ochrana
social security contribution příspěvek na sociální zabezpečení
social service organizovaná pečovatelská služba
social services sociální péče
social studies sociologické studium
social system společenský systém
social time preference rate míra společenské preference času
social welfare function funkce sociálního blahobytu
social work sociální péče
social worker sociální pracovník
social-economic landscape function sociálně-ekonomická funkce krajiny
socialisation socializace
socialise znárodnit
socialising zespolečenšťování
socialism socialismus
socialism socializmus
socialist socialistický
socialist socialista
socialistic socialistický
socialists socialisté
socialite prominent
sociality společenskost
socialization socializace
socialize zespolečenštit
socialize zestátnit
socially sociálně
socially constructed ignorance společensky vzniklá neinformovanost
socially optimum level of output společensky optimální úroveň výstupu
societal společenský
societies společnosti
society společnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy