Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
soffit podhled
Sofia Sofie
Sofia Sofia
Sofia hl.m. - Bulharsko
soft poddajný
soft pozvolný
soft jemný
soft měkký
soft slabý
soft mírný
soft vláčný
soft něžný
soft nezpevněný
soft hebký
soft programový
soft zženštilý
soft měknout
soft budget měkký rozpočet
soft coal hnědé uhlí
soft commodities měkké zboží
soft currency měkká měna
soft drink limonáda
soft drink nealkoholický nápoj
soft landing měkké přistání
soft loans měkké půjčky
soft market měkký trh
soft market mírný trh
soft market poddajný trh
soft palate měkké patro
soft pedal levý pedál klavíru
soft pedal ztlumit
soft sell mírná reklama
soft sell měkký prodej
soft sheep´s milk cheese brynza
soft soap lichocení
soft soap lichotit
soft state umírněný stát
soft versus hard path zdroje energie
soft-boiled uvařený na měkko
soft-energy path soft-energy strategie
soft-pedal ztlumit
soft-soap lichotit
soft-spoken mluvící jemným hlasem
softball softbal
softbound v měkké vazbě
soften obměkčit
soften změkčit
soften změknout
soften up změkčit se
soften up zvláčnit
softened nakypřený
softened změkčený
softener změkčovač
softening změkčování
softer měkčí
softest nejměkčí
softie sentimentální osoba
softish zženštilý
softly měkce
softly jemně
softly zlehka
softly-softly nenásilně
softness hebkost
softness měkkost
software software
software měkké zboží
software piracy počítačové pirátství
softwood měkké dřevo
softwood jehličnan
softy slaboch
soggier promočenější
sogginess mokrost
soggy mokrý
soggy promočený
soggy vlhký

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy