Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
SOI Stink On Ice
soi-disant samozvaný
soil půda
soil fekálie
soil zemina
soil humus
soil hnůj
soil špína
soil půdní
soil association půdní asociace
soil conservation zachování půdy
soil conservation measure protierozní opatření
soil erosion eroze půdy
soil filter půdní filtr
soil fungistasis půdní fungistáze
soil horizon půdní horizont
soil hydromorphia hydromorfismus půdy
soil hygroscopicity hygroskopicita půdy
soil loss smyv půdy
soil loss tolerance přípustná eroze
soil mass wetness hmotnostní vlhkost půdy
soil pollution znečištění půdy
soil profile půdní profil
soil sterilization by total herbicide ošetření půdy totálním herbicidem
soil swelling bobtnání půdy
soil water balance bilance půdní vody
soil water balance půdní vláhová bilance
soil water deficit deficit půdní vody
soil water isopleth chronoizopleta půdní vody
soil wetting cause příčina zamokření
soil-acting herbicide půdněaktivní herbicid
soiled špinavý
soiling znečištění
soiling špinící
soilure poskvrnění
soiree večírek
sojourn přechodný pobyt
sojourn pobyt
sojourner dočasný obyvatel
sol sol
sol-fa solmizace
solace potěšit
solace útěcha
solace utěšit
solar sluneční
solar activity sluneční aktivita
solar battery solární baterie
solar cell sluneční baterie
solar cell sluneční článek
solar cell solární článek
solar collector solární kolektor
solar energy sluneční energie
solar flare sluneční erupce
solar furnace solární pec
solar panel sluneční kolektor
solar radiation sluneční záření
solar system sluneční soustava
solar wind sluneční vítr
solar year sluneční rok
solar-terrestrial relations heliogeofyzika
solarium solárium
solarization solarizace
solatium odškodné
sold prodal
sold prodával
sold sell/sold/sold
sold prodán
sold prodali
sold prodaný
sold out vyprodaný
solder naletovat
solder pájka
soldering pájení
soldering spojování
soldering spoutávání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy